Bakı Slavyan Universitetinin Humanitar Liseyi  

Azərbaycan
English

Русский

www.bsuhl.edu.az


Baş səhifə
Direktorluq
Kafedralar
Metodbirləşmələr
Müəllimlərimiz
Nəşrlər
Məqalələr
Tədbirlər
Uğurlarımız
Beynəlxalq əlaqələr
Kompleksə qəbul
Dərnəklər
Foto albom
Xəbərlər

 

 

 

 

 

Nəşrlər

Kompleksin müəllimləri bir sıra nəşrlərin müəllifləridir. Onlar ali və orta məktəblər üçün dərslik və dərs vəsaitlərinin hazırlanmasında, lisey və məktəb üçün dərsliklərin və əlavə vəsaitlərin tərtibində iştirak etmiş, müxtəlif mətbuat orqanlarında, o cümlədən elmi-metodiki məcmuələrdə çıxış etmişlər.

Lisey müəllimlərinin nəşr olunmuş kitabları:

Telman Cəfərov

Monoqrafiyaları və tərtib etdiyi kitablar

 • М.Ю.Лермонтов. Очерк творчества, Баку, Азерб. книж. палата, 1997, 76 с.
 • Древняя Русь и тюрки: в летописях, воинских и исторических повествованиях, ИПО «Азербайджанская национальная энциклопедия», Баку,2002, 256 с.
 • Тюркские элементы в русской литературе XV-XVII веков, Москва, 2003, 100 с.
 • Славяно- тюркские связи в литературе Древней Руси, Баку, Китаб алеми, 2003, 288 с.
 • Gümüş dövrün sirləri (Kamal Abdullanın tərcümələri). Məqalələrin müəllifi və tərtibçi, Bakı, Mütərcim, 2002.
 • Сборник контрольных работ по русскому языку и литературе для 2-11 классов азербайжжанской школы, Баку, Мутарджим, 2003, 112 с.( в соавторстве с М.Гиясбейли).
 • M.Y.Lermontov. Seçilmiş əsərləri, Bakı, Öndər, 2005 (Tərtibçi və Ön sözün müəllifi).
 • A.S.Puşkin. Seçilmiş əsərləri, Bakı, Lider, 2005 (Tərtibçi)
 • A.S.Puşkin. Seçilmiş əsərləri, 2 cilddə, Bakı, Avrasiyapres, 2007 (Tərtibçi və Ön sözün müəllifi).
 • M.A.Şoloxov. Sakit Don, Bakı, Avrasiya pres, 2007 (Tərtibçi və Ön sözün müəllifi).
 • Rus Ədəbiyyatı antologiyası. 2 cilddə, Bakı Avrasiya pres, (tərtibçilərdən və ön sözün müəlliflərindən biri)
 • Avrasiyaçılıq ideyaları müasirlik prizmasında,Bakı, Mütərcim, 2010
 • XV-XVII əsrlər rus ədəbiyyatında türklər, Ankara, 2010, Yüksək Dil, Tarix və Kültür qrumu
 • F.M.Dostoyevski. Karamazov qardaşları. Azərb. dilinə tərcümə. 2 cilddə, Bakı, Mütərcim, 2010.

Dərsliklər və dərs vəsaitləri

 • Проза М.Ю.Лермонтова в азербайджанском литературоведении и переводах. Пособие для спецкурсов по русско-азерб. лит.связям, Баку, 1993, 126 с..
 • Русская литература первой половины 19-го века, Баку, 1999 (соавтор).
 • Программа по истории русской литературы, Баку, 2002 (соавтор).
 • Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательных школ республики с русским языком обучения, Баку, 2006 (соавтор).
 • Литература. Учебник для 7-го класса общеобразовательных школ республики с русским языком обучения, Баку, 2006 (соавтор).
 • Литература. Учебник для 8-го класса общеобразовательных школ республики с русским языком обучения, Баку, 2006 (соавтор).
 • Məktəblinin ədəbiyyat lüğəti, Bakı, 2007 (müəlliflərdən biri).
 • Qədim rus ədəbiyyatı, Bakı, Mütərcim, 2008
 • Литература.Учебник для 11-го класса общеобразовательных школ республики с русским языком обучения, Баку, 2009(соавтор)
 • Азербайджанская литература // Новейшая зарубежная литература, Алмааты 2011 г.

 

Fəttah Fəttayev (fizika-riyaziyyat metodbirləşməsinin sədri)

1. «İslam və elm». Bakı – 2003.
2. «Fizika-7». Orta ümumtəhsil məktəblərinin VII sinfi üçün dərs vəsaiti, Bakı-2003.
3. «Həndəsə». Abituriyentlər üçün vəsait. Bakı-2004.
4. «Fizika». Abituriyentlər üçün vəsait. Bakı-2004.
5. «Həndəsə – 7». Orta ümumtəhsil məktəblərinin VII sinfi üçün dərs vəsaiti, Bakı-2003.
6. «Həndəsə – 8». Orta ümumtəhsil məktəblərinin VIII sinfi üçün dərs vəsaiti, Bakı-2003.
7.” Məntiq testləri”. Magistratura, xaricdə təhsil və dövlət qulluğuna qəbul imtahanlarına hazirlaşanlar üçün vəsait, Bakı-2009

Akif Məmmədov

1. Orfoqrafiya təlimində etimoloji təhlildən istifadənin yolları (metodik tövsiyə) – Bakı,1986
2. Y-XI siniflərdə Azərbaycan dilindən proqram materiallarının bölgüsü – Bakı,1993
3. Azərbaycan dili və ədəbiyyatdan testlər- Bakı, 1996
4. Azərbaycan dili (Ümumtəhsil məktəblərini Azərbaycan dilində bitirmiş ali məktəb tələbələri üçün eksperimental dərslik), I kitab,1997 (kollektivlə)

Şəhla Əhmədova

1. Azərbaycan dili dərslərində lüğətlə işin təşkili. Metodik göstəriş. Bakı. 2003.
2. “Azərbaycan dili” (ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti ), Bakı, 2005 (kollektiv)
3. Azərbaycanca-rusca lüğət 4 cilddə. 4-cü cild. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2006 (kollektiv).
4. Məktəblinin ədəbiyyat lüğəti “Ayna mətbu evi” Bakı, 2007
5. Məktəblinin lüğəti. Bakı, “Ayna” mətbuat evi , 2008. ( prof. T.Cəfərov, dos. Ç.Məmmədova ilə birlikdə)

Arzu Hacıyeva

1. “Azərbaycan tarixi. Xülasəli xronologiya” Maarif, 2002.
2. “Qədim sivilizasiyalar tarixi“ 6 sinif, 2002. (Müasir Təhsil Kompleksi üçün dərs vəsaiti)
3. “World History” (ingilis dilində tarix), 2007.

 

Lisey nəşrləri


F.M. Fəttayev. Həndəsə-8
(VIII siniflər üçün dərs vəsaiti). – Bakı: Mütərcim, 2005. – 176 səh.

 
 

 
© 2014 Bakı Slavyan Universitetinin Məktəb-Lisey Kompleksi